SIMONSZ

Locatie:
Amsterdam
Type:
Appartementen
Jaar:
2019

Aan de Fokke Simonszstraat, een kleine binnenstedelijke locatie in Amsterdam, is een high end appartementencomplex in aanbouw. Het complex is genaamd Simonsz en zal bestaan uit negentien appartementen, over vijf bouwlagen.

Fokke Simonszstraat Logo Small

Simonsz is gelegen aan de Fokke Simonszstraat in de Weteringbuurt, tussen de Prinsengracht, Lijnbaansgracht, Reguliersgracht en Vijzelgracht. Van oudsher is het een wijk met een gevarieerd programma en schalen van bebouwing, van kleine bedrijvigheid, tot scholen, kloosters en individuele woonhuizen.

Het woongebouw Simonsz gaat een relatie aan met deze verschillende schaalniveaus. Het is voor de straat een groot gebouw. Tegelijkertijd wordt door de uitwerking van de gevel ook contact gezocht met de middenschaal: de bovenste laag kent een verspringing en de penanten worden van beneden naar boven steeds breder en gaan van diep naar ondiep. Hierdoor ontstaat veel dynamiek in het gevelbeeld. Het gebouw heeft daarmee zijn eigen stijl en is een nieuw individu binnen de afwisselende bestaande bebouwing.

Simonsz wordt gasloos. Er is een eigen warmte en koude opslag en er zijn zonnepanelen gecombineerd met groene mossedum op het dak – en een green wall aan de achtergevel waar de bewoners en buren op uitkijken. Oplevering is gepland voorjaar 2019, en de appartementen zullen in eigen beheer worden verhuurd.